Ιχνηλασιμότητα


Η Ιχνηλασιμότητα αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη διεργασία που πραγματοποιείται εντός μίας επιχείρησης που διαχειρίζεται τρόφιμα. Σκοπός της ιχνηλασιμότητας είναι η ανίχνευση των βημάτων παραγωγής ενός προϊόντος, καθώς και η προέλευση των πρώτων υλών όπως και οι επιχειρηματικοί πελάτες που θα διατεθεί.
Ας υποθέσουμε πως έχουμε ένα προϊόν, πχ μια συσκευασία Φράουλας, στο ράφι ενός Super Market. Θα πρέπει από τον αριθμό παρτίδας (ή Lot Number) που αναγράφεται πάνω στο προϊόν, να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε όλες τις παραμέτρους παραγωγής, ξεκινώντας από το χωράφι και ακολουθώντας όλα τα βήματα μέχρι και το ράφι. Η καταγραφή της διαδρομής αυτής, δηλαδή των βημάτων για την παραγωγή και συσκευασία αυτής της φράουλας, ονομάζεται ιχνηλασιμότητα.
Γιατί πρέπει να εφαρμόζουμε την ιχνηλασιμότητα ?

Με την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων ιχνηλασιμότητας επιτυγχάνουμε:
  • Άμεση ανάκληση της παρτίδας, από όλους τους πελάτες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, κυρίως ως προς την ασφάλεια τροφίμων και παράλληλα δυνατότητα αξιολόγησης των προμηθευτών, αποκλείοντας τους παραγωγούς που προκαλούν προβλήματα. 
  • Απόλυτη Runtime κοστολόγηση ανά παρτίδα. Αυτό είναι σημαντικό μια και όλα τα έξοδα καταγράφονται στα «φασεολόγια», δηλαδή σε όλους τους συντελεστές παραγωγής.
Επειδή ο όγκος των δεδομένων που συγκεντρώνεται για μια παρτίδα προϊόντος είναι σημαντικός, η Τσάχαλος Αθανάσιος Α.Ε. εφαρμόζει με ηλεκτρονικό τρόπο τη διεργασία της ιχνηλασιμότητας. Χρησιμοποιώντας το MIS λογισμικό Agro Advanced (FoodCare AgroData) σε σύνδεση με το Enterprise (Singular Logic), επιτυγχάνουμε την απόλυτη καταγραφή όλων των παραμέτρων φυτοπροστασίας, ξεκινώντας από το ιστορικό του αγροτεμαχίου που πρόκειται να καλλιεργήσουν οι συνεργάτες μας, τις καταγραφές φυτοπροστασίας και θρέψης, φτάνοντας έως τη συγκομιδή και στη συνέχεια τη συσκευασία και διανομή του τελικού προϊόντος.

Μάλιστα το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων (προϊστάμενη κα Πήττα Ξένια) σε συνεργασία με την FoodCare AgroData εξειδίκευσαν το λογισμικό Agro Advanced ώστε να χρησιμοποιεί εξειδικευμένα κριτήρια αξιολόγησης των προμηθευτών της όπως για παράδειγμα αποτελεσματικότητα στο φασεολόγιο της διαλογής (% καθαρού προϊόντος) αλλά και παραμέτρων ασφαλείας, όπως εξειδικευμένο Risk Analysis για τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά παραγωγό πριν ακόμα το προϊόν τους εισέλθει στο συσκευαστήριο (σύστημα Harvest Predictor βάση των καμπυλών αποδόμησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων).

Ειδικά για τη Φράουλα η εταιρεία έχει χρηματοδοτήσει δικό της υποσύστημα αξιολόγησης της φυτοπροστασίας, στηριζόμενο στο σύστημα RiskFree Network, ώστε να διαθέτει το δικό της υλικό αποδόμησης των δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, διαμορφώνοντας έτσι εξειδικευμένο Trend Analysis για κάθε φυτοφάρμακο και παρεμβαίνοντας στον σχεδιασμό της φυτοπροστασίας.

Εμείς προτείνουμε στους καταναλωτές να ελέγχουν ΠΑΝΤΑ τη σήμανση του προϊόντος που επιθυμούν να αγοράσουν και αν διαπιστώσουν πως δεν υπάρχει αριθμός παρτίδας (Lot Number), τότε να ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ το προϊόν αυτό. Μάλιστα η εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας είναι πλέον υποχρεωτική ενώ εξειδικεύτηκε με την Αγορανομική Διάταξη (ΑΔ) 3/11. Σύμφωνα με αυτή, ακόμα και οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων που βρίσκονται στις λαϊκές αγορές είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν στους πάγκους τους αριθμούς παρτίδας (Lot Numbers). Η εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας αποτελεί μια ελάχιστη απόδειξη πως υπάρχει έλεγχος στην παραγωγή ενός αγροτικού προϊόντος. Γι αυτό πάντα να την αναζητάτε ...

Χρησιμοποιούμε τους πλέον σύγχρονους θερμογραφικούς εκτυπωτές και RFiDs

Γραφείο Καταγραφών ιχνηλασιμότητας πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

Γραφείο τιμολόγησης. Το Cern της Singular Logic συνδέεται με το Agro Advanced αντλώντας πληροφορίες για τις παρτίδες