29/10/2019

Προσλαμβάνουμε! Γεωπόνο Υπεύθυνο Υδροπονικής Μονάδας Φράουλας


Προσλαμβάνουμε! 

Γεωπόνο Υπεύθυνο Υδροπονικής Μονάδας Φράουλας


Αρμοδιότητες
  • Διαχείριση της καλλιέργειας
  • Παρακολούθηση εξέλιξης φυτών στα διάφορα στάδια ανάπτυξης
  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών και Ασθενειών
  • Μετρήσεις - Καταγραφές (υδροπονίας, κλίματος, συγκομιδής κλπ)
  • Διαχείριση εργατικού δυναμικού
Υποψήφιος/α: Η θέση απευθύνεται σε πτυχιούχους Γεωπόνους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας 24-40 ετών.


Προϋπηρεσία: Δεν είναι απαραίτητη. επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε υδροπονικό θερμοκήπιο παραγωγής κηπευτικών


Παρέχονται: Μόνιμη εργασία με 5ήμερη απασχόληση. Εκπαίδευση πάνω στην Ολική Διοίκηση Θερμοκηπίου. Προοπτικές εξέλιξης.


Οι ενδιαφερόμενες(οι) μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο info@tsachalos.gr μέχρι 30/11/2019