Πιστοποιήσεις-Ασφάλεια Τροφίμων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΗ Πράσινη Επιχειρηματικότητα ήταν πάντα στο DNA της επιχείρησης. Οι άνθρωποι της ιδιοκτησίας και διοίκησης της εταιρίαςεπένδυσαν εδώ και επτά χρόνια πάνω σε διάφορα
συστήματα διαχείρισης όπως:
 • της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιέργειας (GLOBALG.A.P.) 
 • της Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ( IFS- International Food Standard)

Μάλιστα έχουν προχωρήσει και στην Πιστοποίηση αυτών, απο τον Γερμανικό Φορέα Πιστοποίησης TUV NORD (TUV HELLAS).Πιστοποίηση Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Καλλιέργειας
 (GLOBALG.A.P.)
Πιστοποίηση Διαχείρισης
 Ασφάλειας Τροφίμων
 ( IFS- International Food Standard)"Πάνω από όλα η ασφάλεια"
Αυτό αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ώστε ένα αγροτικό προϊόν να εισέλθει τους χώρους παραγωγής μας. Για τον λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει ένα από τα αυστηρότερα συστήματα αξιολόγησης προμηθευτών, στηριγμένο σε διεθνή πρότυπα όπως το GlobalGAP IFA καθώς και στο Ιδιωτικό Πρότυπο Α.Β. Αγροδιασφάλιση.Ποιοι όμως μπορεί να είναι οι κίνδυνοι από ένα αγροτικό προϊόν ?

Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένους: 
 • Μικροβιολογικές επιμολύνσεις από το νερό ψεκασμών και της άρδευσης. 
 • Μικροβιολογικές επιμολύνσεις από τα γυμνά χέρια των εργατών συγκομιδής, που συνήθως είναι παράνομοι μετανάστες και δεν έχουν αφενώς ελεγχθεί για μεταδοτικές ασθένειες, αφετέρου δεν έχουν στο παρελθόν εμβολιαστεί. 
 • Χημικές επιμολύνσεις από βαρέα μέταλα (πχ εξασθενές χρώμιο) που προέρχεται από μολυσμένο έδαφος ή μολυσμένο νερό άρδευσης. 
 • Χημικές επιμολύνσεις από μυκοτοξίνες, όπως οι αφλατοξίνες και οι ωχρατοξίνες, ουσίες άκρως τοξικές και άμεσα συνδεδεμένες με την ανάπτυξη καρκίνου, κυρίως στο συκώτι και το πάγκρεας (Δείτε περισσότερα εδώ). 
 • Χημικές επιμολύνσεις του προϊόντος από υπερβάσεις στα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων), επειδή δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά, από λάθος ή συνειδητά!
 • Έλλειψη διαφάνειας στην αλυσίδα των αγροτικών προϊόντων. Επιχειρήσεις πολύ χαμηλού επιπέδου, χωρίς να τηρούν οποιαδήποτε αρχή ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής. 
 • Απουσία συστημάτων ιχνηλασιμότητας / ταυτοποίησης των αγροτικών προϊόντων. Καθώς είναι αδύνατη η εύρεση της πηγής προέλευσής τους, αυτόματα δεν μπορεί να αποδοθούν ευθύνες για τα προβλήματα που ενδεχομένως φέρει το προϊόν αυτό ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Όλα τα παραπάνω απαιτούν άμεση διαχείριση, πριν ακόμα ένα αγροτικό προϊόν έρθει στο στάδιο της Συγκομιδής. Και η εφαρμογή ενός απλού συστήματος HACCP θεωρούμε πως δεν μπορεί να διαχειριστεί όλους τους παραπάνω κινδύνους. Για τον λόγο αυτό το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό μας έχει αναλάβει την υλοποίηση των παρακάτω συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων:

 • Το Γερμανικό Πρότυπο Ποιότητας και Ασφάλειας για τη Γεωργία, GlobalGAP IFA στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.
 • Ένα από τα αυστηρότερα πρότυπα Διεθνώς για την Ασφάλεια Τροφίμων, το IFS Food. Μάλιστα η εταιρεία μας διατηρεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μία από τις μεγαλύτερες επιδόσεις στην βαθμολόγηση / κατάταξη του IFS σε Εθνικό Επίπεδο ! 
 • Το σύστημα επιλογής κι ελέγχου προμηθευτών Φρούτων και Κηπευτικών "Α.Β. Αγροδιασφάλιση."
Τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται με ηλεκτρονικές μεθόδους (λογισμικό Agro Advanced της FoodCare AgroData συνδεδεμένο με της εμπορική και λογιστική διαχείρισης του Enterprise της Singular Logic). Το δύσκολο έργο της ανάπτυξης, διαχείρισης και συντήρησης των παραπάνω συστημάτων έχει αναλάβει η κα Πήττα Ξένια, δεδομένου πως έχει όλο το επιστημονικό υπόβαθρο αλλά και την πολύχρονη εμπειρία στη Βιομηχανία των Τροφίμων.