Επικοινωνία


Το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας είναι διαθέσιμο:

Δευτέρα - Σάββατο 9.00 - 17.00


Τσάχαλος Α.Ε.
Συσκευασία - Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

44ο χλμ Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου

Βάρδα Ηλείας

ΤΚ: 27052


Τηλέφωνο: 26230 73091

Fax: 26230 29035

Emails:

Ξένια Πήττα / Υπεύθυνη Συστημάτων Διαχείρισης xenia.pitta@tsachalos.gr
Kωνσταντίνα Αντωνακοπούλου / Βοηθός Λογιστή: k.antonakopoulou@tsachalos.gr
Αθανάσιος Τσάχαλος / Ιδρυτής & Πρόεδρος Δ.Σ.: at@tsachalos.gr