Αθανάσιος Τσάχαλος

Αθανάσιος Τσάχαλος / Ιδρυτής & Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεννήθηκε στo Καπελέτο Ηλείας.

Το 2015 Βραβεύτηκε στα Green Business Inovation Awards ως Πράσινη Καινοτόμος Επιχείρηση

Το 2013 επένδυσε στο Σύστημα FraoulaBest

To 2008 εισήγαγε τα Συστήματα Ποιότητας και Ιχνηλασιμότητας.

το 1984 ίδρυσε την πρώτη επιχείρηση του Ομίλου

Ώς έφηβος απέκτησε εμπειρίες εμπορίου στην λαχαναγορά της Αθήνας.