Πάγιος εξοπλισμός


Η άριστη ποιότητα ενός αγροτικού προϊόντος στοιχειοθετείται από πολλές παραμέτρους, ξεκινώντας από τον τρόπο με τον οποίο το προϊόν αυτό έχει καλλιεργηθεί, την υγιεινή και την ασφάλειά του και τέλος τη μεθοδολογία διαλογής, συσκευασίας και συντήρησής του.

Για το λόγο αυτό η Τσάχαλος Α.Ε. διαρκώς επενδύει στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων της, ώστε πάντα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ποιοτικής παραγωγής.

Το συσκευαστήριό μας βρίσκεται στην περιοχή της Βάρδας Ηλείας, δίπλα στην αγροτική παραγωγή μεγάλης γκάμας κηπευτικών προϊόντων και είναι εξοπλισμένο με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες όπως:

Κλιματιζόμενη καλυμμένη επιφάνεια 2.000 τ.μ. ειδικών προδιαγραφών ώστε να πληροί απόλυτα τις κατασκευαστικές απαιτήσεις των χώρων υγειονομικής σημασίας.
Βιομηχανικό δάπεδο με ειδική επίστρωση αντιβακτηριδιακού υλικού κι εύκολου καθαρισμού και απορροής.

Ψυκτικοί Θάλαμοι σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ασφαλείας των τροφίμων που λειτουργούν με νέα ψυκτικά συγκροτήματα, χρησιμοποιώντας ως ψυκτικό μέσο τη γλυκόλη, ελέγχοντας έτσι απόλυτα τη θερμοκρασία και υγρασία των χώρων συντήρησης.

Ειδικά για τα τυποποιημένα νωπά προϊόντα μικροσυσκευασίας, θάλαμος συσκευασίας αρνητικής πίεσης, αποκλείοντας έτσι οποιοδήποτε επιμόλυνση του προϊόντος από ξένα σώματα.

Γραμμή Συσκευασίας Πατάτας.
Γραμμή Συσκευασίας Φράουλας.

Σε όλα τα ανοίγματα των χώρων παραγωγής με τους εξωτερικούς χώρους, έχουν εγκατασταθεί Roll Fast Doors, που ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα και αστραπιαία (1,2 μέτρα / δευτερόλεπτο) όταν πλησιάζει περονοφόρο όχημα.

Συστήματα εξαερισμούς και ψύξης/θέρμανσης του χώρου παραγωγής.
Περιμετρικός χώρος Συσκευαστηρίου καλυμμένος 100 % με άσφαλτο, εμποδίζοντας έτσι τον σχηματισμό σκόνης που ενδεχομένως επιμολύνει τα προϊόντα.

Ηλεκτρικά περονοφόρα σε όλες τις εργασίες. Επειδή θεωρούμε πως ο Μόλυβδος (Mb) αποτελεί στοιχείο που επιμολύνει εύκολα τα αγροτικά προϊόντα, χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά περονοφόρα τόσο εντός των χώρων συσκευασίας, όσο κι εκτός.

Αυτοματοποιημένα συστήματα Labeling (σήμανσης) στις μηχανές παραγωγής καθώς και 4 θερμογραφικοί εκτυπωτές κι ένα σύγχρονο RFiD, για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων μας.
PC Network των 1000 Mbps, με 2 Data Center Servers τεχνολογίας Windows Server 2003, ώστε να υποστηρίζονται σε 7 τερματικά το λογιστικό κι εμπορικό λογισμικό Cern της Singular Logic καθώς και το λογισμικό Αγρονομικής Διαχείρισης Agro Advanced

Αυτόνομα Γραφεία συνολικής έκτασης 300 τ.μ, σε 2 επίπεδα καθώς και βεστιάριο - αποδυτήρια ανδρών / γυναικών κλπ.

Στην Τσάχαλος Α.Ε. θεωρούμε πως σημαντικότερο εταιρικό "πάγιο" αποτελεί το προσωπικό μας. Γι' αυτό επενδύουμε στην ευημερία του προσπαθώντας να κάνουμε τις συνθήκες εργασίας ικανοποιητικές. Έτσι στην εταιρεία διατηρούμε κουζίνα και χώρους ανάπαυσης ενώ μεγάλη σημασία έχει δοθεί στην εργονομία του εξοπλισμού και των χώρων.Δείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ