30/06/2015

ΠΡΑΣΙΝΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α.Ε.

Στα βραβεία του διαγωνισμού GREEN BUSINESS INNOVATION μέσω του συστήματος Υδροπονικής Φράουλας FraoulaBest (Hydroponic Strawberry).

Στις 18 Ιουνίου 2015, απονεμήθηκαν στην Πάτρα στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αχαΐας τα βραβεία του διαγωνισμού για την Πράσινη Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα που διοργάνωσε το Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) πάνω στο πρόγραμμα Green Business Innovation με εταίρους το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Tecnopolis Science and Technology Park και τον Περιφερειακό Οργανισμό για την Τεχνολογία και την Καινοτομία της Απουλίας (Ιταλία).

Εκεί η ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α.Ε. κατέκτησε ένα από τα τρία βραβεία για το Πράσινο καινοτόμο Σύστημα Παραγωγής Υδροπονικής Φράουλας με το όνομα FraoulaBest® που εφαρμόζει στο αγρόκτημά της στο Καπελέτο τα τελευταία δύο χρόνια.